grenzen4

“Grenzen” four plaster elements cm 35x64x50 35x135x50 35x64x50 35x135x50. Kunst&Wonen,museum het oude raadhuis, Leerdam, The Netherlands. 2002