Whispering wall (combined residency)

Is architecture considered as the ‘space between the borders’, or as the complex of borders that define the space? Is it the shell or the oyster?

The borders that delimit it define space. Physical and sensual aspects of borders manipulate our perception of space.
This project researches the acoustic qualities of ceramic ‘building materials’, in their relationship to perceptual border making.

Architectural borders, or “walls”, are known to provide destructive qualities to sound, such as insulation, absorption, reflection, diffraction or diffusion. Can a wall reinforce sound? Can it create something out of nothing, like the whispering of a sea shell?

Moeten we architectuur beschouwen als “de ruimte tussen de grenzen” of als het geheel van grenzen die de ruimte omhullen? Is het de schelp of de oester?
Grenzen die de ruimte afbakenen bepalen de ruimte. Fysieke en sensuele eigenschappen van grenzen beinvloeden onze perceptie van de ruimte. Dit project onderzoekt de akoestische kwaliteiten van keramische bouwmaterialen in hun relatie tot de waarneming van grenzen. Architectonische grenzen, of “wanden”, staan bekend om hun destructive invloed op geluid, zoals isolatie, absorptie, reflectie, diffractie of verstrooiing. Kan een wand geluid versterken? kan het iets uit niets creeren, zoals het ruisen van een zeeschelp?


Keramiek en Architectuur, kruisbestuiving van architectuur,kunst en design. Compleet oversicht van vijfjarig  ekwc project.  Strijp S,
dutch design week, Eindhoven. 2009